شركت نوین در اماتیس ،بمنظور تكميل نيروي انساني موردنياز خود به همكاري تعدادي تكنسين تعميرونگهداري جهت اشتغال درشهر تهران با شرايط زير نيازمند است.

  • دارابودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم
  • دارابودن اخلاق کاری
  • دارابودن حداقل ۲۲ سال و حداکثر ۳۵ سال

ازواجدين شرايط فوق،دعوت مي شود، جهت ثبت نام مشخصات وتلفن تماس خودرا  به آدرس ايميل novindar55859750@yahoo.com ارسال  و یا با شماره ۰۲۱-۵۵۸۵۹۷۵۰  تماس حاصل نمايند.